Individuaalne mentorlus

Mida see sisaldab?
  • hetkeolukorra kaardistust - mida ja kui kaua olete seni teinud, milline on Sinu/teie viljakus praeguse info põhjal;
  • Sinu/teie eluviisi põhjalikku kaardistust ja analüüsi - mis on hästi ja millised kitsaskohad vajaksid muutmist;
  • plaan viljakuse toetamiseks ja/või lisaabi leidmiseks - millised muudatused ja millise tempoga oleksid vajalikud; kuhu võiks täiendava toetuse ja abi saamiseks pöörduda.  
Kokku toimub 2-3 individuaalset 1-1,5-tunnist kohtumist.
Mentorluse sisu võib muutuda vastavalt Sinu/teie kui paari individuaalsetest vajadustest.

Kui tunned, et vajad individuaalset tuge ja mentorlust, siis palun täida allolev ankeet

Email again:
Mis Sinu/teie olukorda kõige paremini kirjeldab?